පොත්

විකිපීඩියා වෙතින්
The Gutenberg Bible, one of the first books to be printed using the printing press.
Georg Büchmann, Geflügelte Worte, 19. Auflage, 1898.jpg

කියවීමට හා ලිවීමට ගැනේ. මෙයින් දැනුම ලබා ගත හැක.මෙයින් අපට ඉගෙනගනිමට හැක.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පොත්&oldid=512416" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි