පෙන්ටියම් III

විකිපීඩියා වෙතින්
පෙන්ටියම් III
නිපදවූයේ1999 ට පෙර සිට 2003 දක්වා
පොදු නිෂ්පාදකයන්
  • ඉන්ටෙල්
උපරිම CPU ඔරලෝසු ශ්‍රීඝ‍්‍රතාව400 MHz to 1.4 GHz
FSB වේග100 MHz to 133 MHz
අවම. හැඩ ප්‍රමාණය0.25 µm to 0.13 µm
Instruction setIA-32, MMX, SSE
MicroarchitectureP6
Cores1
කෙවෙනිය(න්)
මධ්‍ය නාමය(න්)

පෙන්ටියම් III වර්ගය ඉන්ටෙල් සමාගමෙහි 32-bit x86 වැඩතල සහ ජංගම ක්ෂුද්‍ර සකසන තුලට හයවැනි පරම්පරාවේ P6 ක්ෂුද්‍ර නිර්මාණ ශිල්පය මත පදනම්ව යොමු කරනු ලබයි. මෙම වර්ගය 1999 පෙබරවාරි මස 26 වැනි දින හඳුන්වා දී ඇත.

සකසන මධ්‍යයන්[සංස්කරණය]

ඉන්ටෙල් පෙන්ටියම් III සකසන පෙළපත
සම්මත ලකුණ ජංගම ලකුණ වැඩතලය
කේත-නාමය මධ්‍ය නිකුතු දවස
Pentium III logo Pentium III-M Logo Katmai
Coppermine
Coppermine T
Tualatin
(250 nm)
(180 nm)
(180 nm)
(130 nm)
May 1999
Mar 2000
Aug 2000
Apr 2001
List of Intel Pentium III microprocessors
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පෙන්ටියම්_III&oldid=268808" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි