පෙන්ටියම් II

විකිපීඩියා වෙතින්
පෙන්ටියම් II
ගොනුව:Intel Pentium II Processor Logo.svg
නිපදවූයේ1997 මැද සිට 1999 ට පෙර දක්වා
පොදු නිෂ්පාදකයන්
  • ඉන්ටෙල්
උපරිම CPU ඔරලෝසු ශ්‍රීඝ‍්‍රතාව233 MHz to 450 MHz
FSB වේග66 MHz to 100 MHz
අවම. හැඩ ප්‍රමාණය0.35µm to 0.25µm
Instruction setIA-32, MMX
MicroarchitectureP6
Cores1
කෙවෙනිය(න්)
  • Slot 1
  • MMC-1
  • MMC-2
  • Mini-Cartridge
  • Others
මධ්‍ය නාමය(න්)
  • Klamath
  • Deschutes
  • Tonga
  • Dixon
Pentium II processor with MMX technology.

The Pentium II brand refers to Intel's sixth-generation microarchitecture ("P6") and x86-compatible microprocessors introduced on May 7, 1997.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පෙන්ටියම්_II&oldid=268807" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි