පෘතුගීසි අධිරාජ්‍යය

විකිපීඩියා වෙතින්
පෘතුගීසි අධිරාජ්‍යය

Império Português
1415–1999
Portuguese coat of arms (1481–present)
Coat of arms
Areas of the world that were once part of the Portuguese Empire
Areas of the world that were once part of the Portuguese Empire
අගනුවරලිස්බන්
Rio de Janeiro
පොදු භාෂාවන්Portuguese
ආගම
Roman Catholicism[1][2]
රජය
Monarchs 
• 1415–1433 (first)
João I
• 1908–1910 (last)
Manuel II
Presidents 
• 1911–1915 (first)
Manuel de Arriaga
• 1996–1999 (last)
Jorge Sampaio
Prime Ministers 
• 1834–1835 (first)
Pedro de Sousa Holstein
• 1995–1999 (last)
António Guterres
ඉතිහාසය 
1415
1498
1500
1580–1640
1588–1654
1640–1668
1737–1739
1822
1961
1961–1974
1974–1975
1999
පූර්වප්‍රාප්ති වනුයේ
අනුප්‍රාප්ති වනුයේ
Kingdom of Portugal
Indigenous people of the Americas
Kingdom of Kongo
Kingdom of Mutapa
Sultanate of Kilwa
Kingdom of Maravi
Kaabu
Pre-colonial Timor
Ming Dynasty
Gujarat Sultanate
කෝට්ටේ රාජධානිය
යාපනය රාජධානිය
Malacca Sultanate
Sultanate of Bijapur
Parts of the Viceroyalty of the Rio de la Plata
Portuguese Republic
Maratha Empire
Brazil
Angola
Mozambique
Guinea-Bissau
Cape Verde
São Tomé and Príncipe
East Timor (1975–1976)
Macau
Free Dadra and Nagar Haveli
Goa, Daman and Diu
ලන්දේසි ලංකාව
Fort of São João Baptista de Ajudá
Spanish Guinea
  1. C. Bloomer, Kristin (2018). Possessed by the Virgin: Hinduism, Roman Catholicism, and Marian Possession in South India. Oxford University Press. p. 14. ISBN 9780190615093.
  2. J. Russo, David (2000). American History from a Global Perspective: An Interpretation. Greenwood Publishing Group. p. 314. ISBN 9780275968960. the Church of England was a " state church " in the colonies the way it indisputably was in England, and as the Roman Catholic Church was in the neighboring Spanish and Portuguese empires.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පෘතුගීසි_අධිරාජ්‍යය&oldid=554389" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි