පුස්තකාල සුචිය

විකිපීඩියා වෙතින්
යේල් විශ්ව විද්‍යාල පුස්තකාලයේ පත්‍රිකා සුචිය

පුස්තකාල සුචිය පුස්තකාල ද්‍රව්‍යයන්ගේ ග්‍රන්ථ විද්‍යාත්මක තොරතුරු ඇතුළත් රෙජිස්ටරයක් වන අතර එය තනි පුස්තකාලයක හෝ පුස්තකාල ජාලයක එකතුවක් විය හැකිය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පුස්තකාල_සුචිය&oldid=465144" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි