පුස්තකාල විද්‍යාව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පුස්තකාල විද්‍යාව (නිතර භාවිතාවන පද ලෙස පුස්තකාල අධ්‍යාපනය, පුස්තකාල හා විඥාපන විද්‍යාව, bibliothecography) is an interdisciplinary or multidisciplinary field that applies the practices, perspectives, and tools of management, information technology, education, and other areas to libraries; the collection, organization, preservation, and dissemination of information resources; and the political economy of information. Martin Schrettinger, a Bavarian librarian, coined the discipline within his work (1808-1828) Versuch eines vollständigen Lehrbuchs der Bibliothek-Wissenschaft oder Anleitung zur vollkommenen Geschäftsführung eines Bibliothekars.

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පුස්තකාල_විද්‍යාව&oldid=365930" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි