පුබිලියුස් කොර්නේලියුස් ස්කීපියෝ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
හැනිබල් සහ ස්කීපියෝ අතර සටන (පෝරෝස් පරදවා ඇලෙක්සැන්ඩර්ගේ ජයග්‍රහණය), ඉග්නාස් ඉලාෆන් විසින්, වෝර්සෝ රාජකීය මාලිගය.

පුබිලියුස් කොර්නේලියුස් ස්කීපියෝ (මරණය ක්‍රිපූ 211 ) යනු රෝමානු ජනරජයේ ජෙනරාල්වරයෙක් සහ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෙක් විය.