පුබිලියුස් කොර්නේලියුස් ස්කීපියෝ

විකිපීඩියා වෙතින්
හැනිබල් සහ ස්කීපියෝ අතර සටන (පෝරෝස් පරදවා ඇලෙක්සැන්ඩර්ගේ ජයග්‍රහණය), ඉග්නාස් ඉලාෆන් විසින්, වෝර්සෝ රාජකීය මාලිගය.

පුබිලියුස් කොර්නේලියුස් ස්කීපියෝ (මරණය ක්‍රිපූ 211 ) යනු රෝමානු ජනරජයේ ජෙනරාල්වරයෙක් සහ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෙක් විය.