පුත්තලම පාසල් නාමාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
  • ජෝශප් වාස් විද්‍යාලය, වෙන්නප්පුව
  • ශාන්ත මාරියා දෙමළ මහා විද්‍යාලය, පුත්තලම
  • සහිරා ජාතික පාසල, පුත්තලම
  • ආනන්ද ජාතික පාසල, හලාවත
  • පු/කල්/දලුව සාන්ත අන්තෝනි මහ විදුහල,දලුව,මාම්පුරිය

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]