පීඩනය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඕනෑම බලයක් ක්‍රියා කරන්නේ යම් පෘෂ්ටයක් මතය. එවැනි බලයක් එම බලය යෙදෙන වර්ගපලයෙන් බෙදු විට, වර්ගපල ඒකකයක් මත ක්‍රියා කල බලය හෙවත් පීඩනය ගණනය කරගත හැක. ඒ අනුව එකක වර්ගපලයකට අභිලම්බව ක්‍රියාකරන මධ්‍යන්‍ය බලය පීඩනය ලෙස අර්ථ දැක්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පීඩනය&oldid=468999" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි