පිරික් ජයග්‍රහණය

විකිපීඩියා වෙතින්

පිරික් ජයග්‍රහණයක් යනු විශාල වැයක් සිදු කොට අත් කර ගත් ජයග්‍රහණයක් වන අතරම පරාජයක් හා සම ජයග්‍රහණයක් වන්නේ ජයග්‍රහාකයාට මහත් නාස්තියක් අත් කර දුන්නක් වන බැවිනි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පිරික්_ජයග්‍රහණය&oldid=468990" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි