පාරිභෝගිකවාදය

විකිපීඩියා වෙතින්

තව තවත් අධිකව භාණ්ඩ අයත්කර ගැනීම සහ සේවා ලබාගානීම උනන්දු කරවන්නාවූ සමාජ ආර්ථික මතවාදය සහ එම ක්‍රමය පාරිභෝගිකවාදය නම්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පාරිභෝගිකවාදය&oldid=312406" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි