ප්‍රැන්සිස්කෝ ද අල්මේදා

විකිපීඩියා වෙතින්
ප්‍රැන්සිස්කෝ ද අල්මේදා
පුරාතන කලාව පිළිබඳ ජාතික කෞතුකාගාරයෙහි ඇති ප්‍රැන්සිස්කෝ ද අල්මේදාගේ ආලේඛ්‍ය චිත්‍රයක්.
උපත
ප්‍රැන්සිස්කෝ ද අල්මේදා

1450 පමණ
මිය යාමමාර්තු 01, 1510 (59–60 වයසැතිව)
ටේබල් බේ, සුබ ආරංචියේ තුඩුව
ජාතිකත්වයපෘතුගීසි
රැකියාවසොල්දාදු, ගවේශක, පෘතුගීසි ඉන්දියාවේ උපරාජ
සංගණ්‍ය වන්නේඉන්දියානු සාගරයේ පෘතුගීසි නාවුක ආධිපත්‍යය පිහිටුවීම.