ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය

විකිපීඩියා වෙතින්

hi my name is emith ransana kumarasingh hooooooya

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රාථමික_අධ්‍යාපනය&oldid=502622" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි