ප්‍රහේලිකා

විකිපීඩියා වෙතින්

පුද්ගලයෙකුගේ උපාය කුශලතාව පිරික්සීමට යොදාගන්නා සෙල්ලම් ගැටළු සහ සෙල්ලම් බඩු සමසථයක් ලෙස ප්‍රහේලිකා නමින් හැඳින්විය හැක.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රහේලිකා&oldid=423216" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි