ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව:Soft matter

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්
oldid date/time username edit summary
1128831937 2022-12-22T05:51:40Z Fuddle removed [[Category:Matter]] using [[WP:HC|HotCat]] covered by narrower cat
975673878 2020-08-29T20:08:49Z Mike Peel Change {{Commons}} to {{Commons category}}
866136155 2018-10-28T14:15:30Z Allforrous Commons and Cat main templates.
627140037 2014-09-26T10:11:13Z Kazkaskazkasako Recategorized per discussion [[Wikipedia talk:WikiProject Physics#Cyclical categorization]]
547871871 2013-03-30T20:27:42Z Addbot [[User:Addbot|Bot:]] Migrating 19 interwiki links, now provided by [[Wikipedia:Wikidata|Wikidata]] on [[d:q8758768]]
536422944 2013-02-03T22:21:39Z Xqbot r2.7.3) (Robot: Adding [[be-x-old:Катэгорыя:Мяккае рэчыва]]
509019388 2012-08-25T01:40:15Z ZéroBot r2.7.1) (Robot: Adding [[sr:Категорија:Мека материја]]
463664336 2011-12-02T14:14:59Z Vagobot r2.7.2) (Robot: Modifying [[az:Kateqoriya:Yumşaq maddələrin fizikası]]
463659618 2011-12-02T13:32:30Z Vagobot r2.7.2) (Robot: Adding [[az:Kateqoriya:Yumşaq maddələr]]
458271200 2011-10-31T09:56:46Z 134.32.43.121
457962636 2011-10-29T12:23:37Z FoxBot r2.7.2) (Robot: Adding [[be:Катэгорыя:Фізіка мяккага рэчыва]]
457925172 2011-10-29T04:29:51Z EmausBot r2.6.4) (Robot: Adding [[ms:Kategori:Jirim lembut]]
457089774 2011-10-24T03:35:17Z Jackie fix iw
432460574 2011-06-04T03:28:13Z Bjankuloski06en~enwiki mk
388626153 2010-10-04T06:40:46Z SporkBot Merging catmore1/catmore2 per [[Wikipedia:Templates for discussion/Log/2010 September 10|TFD]], and renaming catmore/catmore2 per [[Template talk:cat main|discussion]]
359827120 2010-05-03T11:35:12Z Sasajid
358642165 2010-04-27T13:07:11Z Carlog3
356101181 2010-04-15T03:09:21Z Erasmus.new
350300784 2010-03-16T23:36:21Z Amirobot robot Modifying: [[fa:رده:فیزیک ماده چگال نرم]]
349051450 2010-03-10T19:09:30Z Sverigekillen
301167679 2009-07-09T10:54:20Z Bercaio
298209158 2009-06-23T21:40:43Z JAnDbot robot Adding: [[bs:Kategorija:Mehka materija]]
293670291 2009-06-01T06:59:49Z VolkovBot robot Adding: [[bar:Kategorie:Weiche Materie]]
282350415 2009-04-07T14:49:00Z TXiKiBoT robot Adding: [[tl:Kaurian:Mga likido]]
267917004 2009-02-01T22:42:05Z ماني interwiki Persian
257540601 2008-12-12T18:42:05Z Wars ro
239252711 2008-09-18T11:49:18Z Zorrobot robot Adding: [[nn:Kategori:Mjukt stoff]]
202544925 2008-04-01T14:04:18Z Sina2 added a category
187756945 2008-01-29T19:53:23Z Afluegel cat
187752435 2008-01-29T19:33:35Z Afluegel cat
67799014 2006-08-05T09:52:27Z Karol Langner soft matter is not an example of anisotrpy of entropy
62637864 2006-07-07T22:47:32Z Gilliam + de:
47093455 2006-04-05T14:07:39Z 130.89.14.38
40687995 2006-02-22T08:32:57Z Christopherlin catmore
33642801 2006-01-02T21:52:31Z Bensaccount
33617273 2006-01-02T18:02:35Z Karol Langner cat update
33588192 2006-01-02T11:41:32Z Karol Langner cat update
33587413 2006-01-02T11:30:00Z Karol Langner cat update
33529432 2006-01-01T23:50:53Z Bensaccount
33501739 2006-01-01T19:00:53Z Bensaccount