ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව:Indigenous peoples

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්
oldid date/time username edit summary
924383962 2019-11-03T14:49:47Z Mike Peel Changing the Commons category from "Category:Indigenous people" to "Category:Indigenous peoples"
885254923 2019-02-26T22:51:58Z Cydebot Robot - Removing category First events per [[WP:CFD|CFD]] at [[Wikipedia:Categories for discussion/Log/2019 January 4]].
816773442 2017-12-23T16:02:50Z Dpleibovitz Category:First events
574336056 2013-09-24T15:53:14Z Peter17 corr cat Commons
549326430 2013-04-08T13:56:46Z EmausBot Bot: Migrating 1 langlinks, now provided by Wikidata on [[d:Q7029110]]
544012742 2013-03-14T04:46:08Z Addbot [[User:Addbot|Bot:]] Migrating 26 interwiki links, now provided by [[Wikipedia:Wikidata|Wikidata]] on [[d:q7029110]]
534439264 2013-01-23T04:22:45Z ZéroBot r2.7.1) (Robot: Adding [[uk:Категорія:Корінні народи]]
529507211 2012-12-23T23:10:21Z YFdyh-bot r2.7.3) (Robot: Adding [[vi:Thể loại:Người bản địa]]
521820974 2012-11-07T13:20:23Z John of Reading Typo fixing, replaced: eg → e.g. using [[Project:AWB|AWB]]
495377125 2012-05-31T23:41:37Z Wavelength removing 1 [[hyphen]]: —> "governmentally supported"—[[WP:HYPHEN]], sub-subsection 3, point 4
489933502 2012-04-30T11:16:31Z RedBot r2.7.2) (Robot: Modifying [[mk:Категорија:Староседелски народи]]
479091426 2012-02-27T09:27:27Z DSisyphBot r2.5.1) (Robot: Adding [[ko:분류:원주민]]
437230078 2011-07-01T13:45:48Z Fredde 99 iw:sv
423562297 2011-04-11T19:34:37Z Saltose
422261639 2011-04-04T04:40:28Z SilvonenBot r2.5.4) (robot Adding: [[fi:Luokka:Alkuperäiskansat]]
414888021 2011-02-20T02:50:15Z Rattakorn c add th link
407737024 2011-01-13T22:20:07Z عباد ديرانية + ar.
404376332 2010-12-27T00:21:36Z Amirobot [r2.5.2] robot Adding: [[fa:رده:بومیان]]
390499863 2010-10-13T14:08:41Z TXiKiBoT robot Adding: [[tk:Kategoriýa:Ýerli halklar]]
388402965 2010-10-03T03:47:14Z SporkBot Merging catmore/catmain/catmore1/catmore2 per discussion and [[WP:TFD]]
365909274 2010-06-03T21:56:30Z TXiKiBoT robot Adding: [[se:Category:Álgoálbmogat]]
344224958 2010-02-15T16:12:29Z Xqbot robot Modifying: [[pt:Categoria:Povos indígenas]]
336380236 2010-01-07T11:31:49Z Amdf
288429100 2009-05-07T07:16:17Z CJLL Wright dab ppls/ppl
285239382 2009-04-21T14:38:08Z 91.87.210.77
269441523 2009-02-09T01:45:54Z BotMultichill Bot: Adding {{Commons cat|Ethnic groups}}
262534433 2009-01-07T15:08:23Z Cgingold removed inapt parent cat
253819817 2008-11-24T17:24:46Z VolkovBot robot Adding: [[nn:Kategori:Urfolk]]
253189363 2008-11-21T14:18:59Z VolkovBot robot Adding: [[oc:Categoria:Pòble autoctòn]]
228500950 2008-07-28T23:55:15Z CmdrObot sp: indentified→identified
222260506 2008-06-28T11:24:15Z Cgingold Removed category "Anthropology" (using [[WP:HOTCAT|HotCat]])
220989849 2008-06-22T15:21:18Z HenkvD + af:
215959159 2008-05-30T13:15:44Z INkubusse + mk iw
208701210 2008-04-28T06:32:54Z Mayumashu
206746136 2008-04-19T19:41:11Z 200.203.66.109 + [[pt:Categoria:Indígenas]]
192140378 2008-02-17T21:09:00Z VolkovBot robot Adding: [[da:Kategori:Urfolk]], [[no:Kategori:Urfolk]]
191113667 2008-02-13T10:44:39Z D.h + ja
187520303 2008-01-28T19:01:15Z Escarbot robot Adding: [[fr:Catégorie:Peuple autochtone]]
158147696 2007-09-15T23:06:53Z Arkwatem [[id:Kategori:Penduduk asli]]
138213453 2007-06-14T20:57:56Z Le Pied-bot~enwiki robot Adding: [[lv:Kategorija:Pirmiedzīvotāji]]
87902572 2006-11-15T02:50:02Z P.B. Pilhet reverted edits by Fooeditor.
87883425 2006-11-15T01:07:17Z Fooeditor unsourced
57003522 2006-06-05T14:49:10Z 219.95.92.231 +ms:
46908091 2006-04-04T11:12:48Z Johannes Rohr rm bogus link to [[:nl:Categorie:Volk]]
44619101 2006-03-20T05:47:04Z BD2412 link [[Wikipedia:Category|category]] using [[Wikipedia:AutoWikiBrowser|AWB]]
37676201 2006-02-01T14:16:45Z Santa Sangre
33682288 2006-01-03T03:33:52Z Ffaarr
32607808 2005-12-24T17:27:43Z Altenmann this cat is already covered too
32607757 2005-12-24T17:27:04Z Altenmann decat
30732341 2005-12-09T17:54:24Z Bluemoose [[User:Bluemoose/Robot|Assisted]] re-categorisation per CFD
30221897 2005-12-05T14:01:40Z FlaBot robot Adding: nl
21493382 2005-08-21T11:42:18Z Johannes Rohr Removed nl interwiki link. "Volk" just means "People", not "Indigenous People".
21493354 2005-08-21T11:41:09Z Johannes Rohr
21009818 2005-08-14T18:53:05Z RobotE robot Adding: nl
18113255 2005-07-04T05:41:57Z CJLL Wright format:bold txt
18113146 2005-07-04T05:39:13Z CJLL Wright update criteria
17523714 2005-06-17T08:47:09Z CJLL Wright add category description summary
15333965 2005-06-17T06:07:43Z CJLL Wright parent this category to [[:Category:Human societies]], [[:Category:Anthropology]], [[:Category:Ethnic groups]]
15329581 2005-06-16T11:28:12Z M. Dingemanse remove [[Category:Ancient peoples]] as per talk.
15282965 2005-06-14T12:48:21Z M. Dingemanse typo
15170951 2005-05-15T08:52:45Z Docu rm {{stub}}
13732964 2005-05-15T08:15:29Z Paul foord
13732294 2005-05-15T08:14:29Z Paul foord fixed link
13732269 2005-05-15T07:30:20Z Paul foord
13731272 2005-05-15T07:29:37Z Paul foord
13731254 2005-05-15T07:28:26Z Paul foord