ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව:විකිපීඩියා ගොනු

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

Page history of former ප්‍රවර්ගය:Wikipedia files[සංස්කරණය]

oldid date/time username edit summary
533156 2022-11-26T03:00:51Z Pinthura Pinthura විසින් [[ප්‍රවර්ගය:Wikipedia files]] සිට [[ප්‍රවර්ගය:විකිපීඩියා ගොනු]] වෙත පිටුව ගෙන යන ලදී: Bot: Replacing category Wikipedia files with [[:ප්‍රවර්ගය:විකිපීඩියා ගොනු|විකිපීඩියා ගොනු]]