ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව:ඕෂනියාව

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

Page history of former ප්‍රවර්ගය:Oceania[සංස්කරණය]

oldid date/time username edit summary
556319 2023-06-07T08:33:57Z Pinthura Pinthura විසින් [[ප්‍රවර්ගය:Oceania]] සිට [[ප්‍රවර්ගය:ඕෂනියාව]] වෙත පිටුව ගෙන යන ලදී: Bot: Replacing category Oceania with [[:ප්‍රවර්ගය:ඕෂනියාව|ඕෂනියාව]]