ප්‍රවර්ගය:Wikipedia infobox body of water articles using duplicate parameters

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

This category is assigned by {{Infobox body of water}}, for the purpose of tracking the following duplicate parameters:

  1. |length= and |length_km=
  2. |width= and |width_km=
  3. |area= and |area_km2=
  4. |depth= and |depth_m=
  5. |max-depth= and |max-depth_m=
  6. |volume= and |volume_km3=
  7. |shore= and |shore_km=
  8. |elevation= and |elevation_m=

"Wikipedia infobox body of water articles using duplicate parameters" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.