ප්‍රවර්ගය:Uploader unsure of copyright status

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Works without confirmed copyright status will be deleted after a week.

"Uploader unsure of copyright status" ප්‍රවර්ගයේ ඇති මාධ්‍ය

මෙම ප්‍රවර්ගයට අයත් වන්නේ පහත දැක්වෙන ගොනුව පමණි.