ප්‍රවර්ගය:Templates to be standardized

විකිපීඩියා වෙතින්

This category page is for templates that need to be converted into some standardized template. Standardized templates create consistency in appearance when the same type of information is required in several different domains. see {{mbox}}, {{infobox}}, {{fix}} for examples of meta-templates used to standardize a broad variety of notices and information. The template {{convert template}} can be used to add templates to this category or its subcategories.

Sub-categories for this page can (and should) be created for each standardized template, to avoid confusion. if no subcategory exists for a particular standardized template, please make one if there are more than a few entries, otherwise pages will be added to this category without discrimination.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 3 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 3 වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Templates_to_be_standardized&oldid=516749" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි