ප්‍රවර්ගය:Successful requests for adminship

විකිපීඩියා වෙතින්