ප්‍රවර්ගය:Populated places established in 1909

විකිපීඩියා වෙතින්

Populated places (including cities, towns and villages) established (i.e., first settled or otherwise came into existence) in the year 1909.

 • 1904
 • 1905
 • 1906
 • 1907
 • 1908
 • 1909
 • 1910
 • 1911
 • 1912
 • 1913
 • 1914

Where reliable foundation dates exist, articles should be categorised by year for 1500 and later, by decade from the 1200s to the 1490s, by century from the 10th century BC to the 13th century and by millennium for the 2nd millennium BC and earlier. Prior to 1500, where greater dating accuracy exists, articles should also be placed in the appropriate Establishments by year category. For any period in history, if reliable information does not narrow down the point of foundation beyond a given time period then articles should only be categorised by the most specific time period (i.e. decade, century or millennium) as indicated by reliable sources and without breaking the aforementioned scheme.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"Populated places established in 1909" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.