ප්‍රවර්ගය:Popular culture

විකිපීඩියා වෙතින්

Popular culture, or pop culture is the vernacular (people's) culture that prevails in a modern society. The content of popular culture is determined in large part by industries that disseminate cultural material, for example the film, television, and publishing industries, as well as the news media popular culture cannot be described as just the aggregate product of those industries; instead, it is the result of a continuing interaction between those industries and the people of the society who consume their products.

Although critics sometimes argue that pop culture is very superficial, due to these "manufactured" fads and fashions; often the hype associated with a pop culture subject is actually the leading edge of what eventually evolves into a part of a society's every day culture or subculture (i.e. television, internet).

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 3 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 3 වේ.

!

E

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Popular_culture&oldid=552757" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි