ප්‍රවර්ගය:Monuments and memorials

විකිපීඩියා වෙතින්

Monuments and memorials are objects that commemorate something, usually a person, a group of people or an event. Popular forms of monuments and memorials include statues, obelisks, landmark objects or art objects such as sculptures or fountains.

(Note: Although monuments and memorials in the U.S. include National Memorials like the Washington Monument, this category is not meant to describe various natural park–type places, such as Devils Postpile, which happen to be given the legal name "National Monument" for reasons unrelated to any memorial.)

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Monuments_and_memorials&oldid=572690" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි