ප්‍රවර්ගය:IUCN රතු ලැයිස්තු සංරක්ෂණාධීන විශේෂයන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

This category lists the species considered as Conservation Dependent by the IUCN Red List. This is no longer a valid category under IUCN 3.1, but around 350 taxa remain in this category under IUCN 2.3.

Status iucn2.3 CD.svg (IUCN Red List category)

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.