ප්‍රවර්ගය:Fiction

විකිපීඩියා වෙතින්

Articles relating to fiction, a narrative form, in any medium, consisting of people, events, or places that are imaginary—in other words, not based strictly on history or fact.[1][2][3] In its most narrow usage, fiction refers to written narratives in prose and often specifically novels.[4][5]

Individual book articles should not be categorized here. For books of fiction, please use Category:Fiction books.
  1. "fiction. " Lexico. Oxford University Press. 2019.
  2. Sageng, Fossheim, & Larsen (eds.) (2012). The Philosophy of Computer Games. Springer Science & Business Media. pp. 186 – 87.
  3. William Harmon and C. Hugh Holman A Handbook to Literature (7th edition). New York: Prentice Hall, 1990, p. 212
  4. M. h. Abrams, A Glossary of Literary Terms (7th edition), Fort Worth: Harcourt Brace, 1999, p. 94
  5. "Definition of 'fiction'. " Oxford English Dictionaries (online). Oxford University Press. 2015.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Fiction&oldid=535292" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි