ප්‍රවර්ගය:Cultural assimilation

විකිපීඩියා වෙතින්

Cultural assimilation is the process by which a person or a group's language and/or culture come to resemble those of another group. The term is used to refer to both individuals and groups, and in the latter case it can refer to either immigrant diasporas or native residents that come to be culturally dominated by another society. Assimilation may involve either a quick or gradual change depending on circumstances of the group. Full assimilation occurs when new members of a society become indistinguishable from members of the other group. Whether or not it is desirable for an immigrant group to assimilate is often disputed by both members of the group and those of the dominant society.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

C

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Cultural_assimilation&oldid=575771" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි