ප්‍රවර්ගය:Creative Commons Attribution 3.0 files

විකිපීඩියා වෙතින්

These works are licensed under the Creative Commons Attribution 3.0. Files with the license tag {{cc-by-3.0}} are placed here automatically.

"Creative Commons Attribution 3.0 files" ප්‍රවර්ගයේ ඇති මාධ්‍ය

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත ගොනු 47 අතර, මෙහි පහත දැක්වෙන ගොනු 47 ද වෙති.