ප්‍රවර්ගය:Categories which are included in the JEL classification codes

විකිපීඩියා වෙතින්

Note: these are categories which transclude the template {{JEL code}}.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 84 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 84 වේ.

A

B

C

D

E

F

H

I

L

M

N

O

P

R

S

T

W

  • බදු(ප්‍ර 1, පිටු 1)