ප්‍රවර්ගය:Categories which are included in the JEL classification codes

විකිපීඩියා වෙතින්

Note: these are categories which transclude the template {{JEL code}}.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 53 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 53 වේ.

A

B

C

  • Conflicts(ප්‍ර 1, පිටු 1)

D

E

F

H

I

L

M

N

P

R

S

W

  • බදු(ප්‍ර 1, පිටු 1)