ප්‍රවර්ගය:CS1 බ්‍රිතාන්‍ය ඉංග්‍රීසි-භාෂා මූලාශ්‍ර (en)

විකිපීඩියා වෙතින්

This is a tracking category for CS1 citations that use the parameter |language=en to identify a source in බ්‍රිතාන්‍ය ඉංග්‍රීසි. Pages in this category should only be added by CS1 templates and Module:Citation/CS1.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.