ප්‍රවර්ගය:Attempted de-orphan

විකිපීඩියා වෙතින්
Attempted de-orphan
(refresh)
සියලු ලිපි0

This category contains a list of articles by month that editors have unsuccessfully attempted to de-orphan. Articles are placed in this category by using the att= parameter with {{orphan}}. De-orphaning should be re-attempted every 12 months if possible, but priority should be given to articles on which de-orphaning has not yet been attempted. See Wikipedia:Orphan#What if I can't de-orphan it? for further explanation.

This category is a sub-category of Category:Orphaned articles.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Attempted_de-orphan&oldid=518420" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි