ප්‍රවර්ගය:All set index articles

විකිපීඩියා වෙතින්

This is a tracking category for all set index articles. Pages are put in this category by templates such as {{SIA}}, {{mountainindex}} and {{shipindex}}. That is, templates built with the {{dmbox}} meta-template, which does the actual categorization. Note that 2017since, {{given name}}, {{surname}}, and {{nickname}} have also put pages in this category even though such articles resemble disambiguation pages. (See the discussion that brought this about.) Also see Category:All disambiguation pages and Category:All article disambiguation pages for the corresponding lists for disambiguation pages.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:All_set_index_articles&oldid=559708" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි