ප්‍රවර්ගය:All articles containing potentially dated statements

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


Articles in category contain all recorded statements that may become dated. The statements may need to be updated, removed or edited for perspective. Articles containing older statements are more likely to be dated. This is not a backlog; not all articles included in this category will need updating at this point in time. See also Category:Articles containing potentially dated statements which contains potentially dated statements ordered by originating date.

Use {{As of}} to mark all individual statements that may become dated, this will automatically add them to the appropriate categories. Wherever possible, use {{Update after}} to mark exactly when statements will need updating in addition to using {{As of}}.

සැකිල්ල:Focusmessage

See also[සංස්කරණය]

"All articles containing potentially dated statements" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 50 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 50 ද වෙති.