ප්‍රවර්ගය:හොක්කයිදෝ හි භූගෝලීය ලක්ෂණ

විකිපීඩියා වෙතින්

Mountains, hills, rivers, valleys, beaches, and other natural geographic features of Hokkaidō Prefecture, Japan.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.