ප්‍රවර්ගය:වෙන්වූ හැඳුනුම් සහිත ලිපි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අවවාදයයි:[සංස්කරණය]

                                                         === මෙය පෙරදසුනක් පමණක් බව සිහිතබාගන්න. ඔබගේ වෙනස්කිරීම් තවමත් සුරැකීමට ලක් කොට නොමැත! → සංස්කරණ කලාපය වෙත යන්න 
===

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි. සෛල යනු සියළුම ජීවීන්ගේ මූලික ව්‍යුහමය, කෘත්‍යමය සහ ජෙෙවීය ඒකක වේ. ජීවයේ කුඩාම ඒකකය වන සෙෙලයට ස්වාධීනව ප්‍රතිවලිත වීමේ හැකියාව පවතීින අතර, සෙෙලය "ජීවයේ තැනුම් ඒකකය" ලෙසද හැඳින්වෙි.

"වෙන්වූ හැඳුනුම් සහිත ලිපි" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.