ප්‍රවර්ගය:යමගතා ප්‍රාන්තය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

යමගතා ප්‍රාන්තය (山形県 ඉංග්‍රීසි:  Yamagata Prefecture, Yamagata-ken?), ජපානයේ පිහීටි ප්‍රාන්තයකි.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.