ප්‍රවර්ගය:මියේ ප්‍රාන්තය

විකිපීඩියා වෙතින්

මියේ ප්‍රාන්තය (三重県 ඉංග්‍රීසි:  Mie Prefecture, Mie-ken?), ජපානයේ පිහීටි ප්‍රාන්තයකි.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.