ප්‍රවර්ගය:මානව ක්‍රියාකාරකම්

විකිපීඩියා වෙතින්

Human activities – intentional, purposive, conscious and subjectively meaningful sequences of actions by people.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 22 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 22 වේ.

A

C

  • Crime(ප්‍ර 2)

D

  • Design(ප්‍ර 4, පිටු 1)

E

G

N

O

P

T

W

  • Work(ප්‍ර 1)