ප්‍රවර්ගය:මානව ක්‍රියාකාරකම්

විකිපීඩියා වෙතින්

Human activities – intentional, purposive, conscious and subjectively meaningful sequences of actions by people.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.