ප්‍රවර්ගය:මානව ක්‍රියාකාරකම්

විකිපීඩියා වෙතින්

Human activities – intentional, purposive, conscious and subjectively meaningful sequences of actions by people.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 26 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 26 වේ.

+

A

C

D

  • Design(ප්‍ර 7, පිටු 1)

E

G

N

O

P

R

T

W

  • Work(ප්‍ර 1)