ප්‍රවර්ගය:භස්ම

විකිපීඩියා වෙතින්

Bases are defined by the Brønsted–Lowry theory as chemical substances that can accept a proton, i.e., a hydrogen ion. In water this is equivalent to a hydronium ion). The Lewis theory instead defines a Base as an electron-pair donor. The Lewis definition is broader — all Brønsted–Lowry bases are also Lewis bases.

For more information see acid–base reaction theories.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:භස්ම&oldid=556668" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි