ප්‍රවර්ගය:බෙලාරූස්හී ඉතිහාසය (1939–45)

විකිපීඩියා වෙතින්

1939දී බටහිර බෙලාරූස් සහ නැගෙනහිර බෙලාරූස් එක්සත් කිරීමෙන් පසුව සහ 1945 මැයි 9 දින අතරතුර බෙලාරූස් ඉතිහාසය.

"බෙලාරූස්හී ඉතිහාසය (1939–45)" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.