ප්‍රවර්ගය:බෙලාරූස්හී ඉතිහාසය (1939–45)

From විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය
Jump to navigation Jump to search

1939දී බටහිර බෙලාරූස් සහ නැගෙනහිර බෙලාරූස් එක්සත් කිරීමෙන් පසුව සහ 1945 මැයි 9 දින අතරතුර බෙලාරූස් ඉතිහාසය.

Pages in category "බෙලාරූස්හී ඉතිහාසය (1939–45)"

This category contains only the following page.