ප්‍රවර්ගය:නිදහස් දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පද්ධතිය

විකිපීඩියා වෙතින්

නිදහස් මූලාශ්‍ර වරපතක් යටතේ නිකුත් කර ඇති දත්ත සමුදාය යන්ත්‍ර හෝ කළමනාකරණ මෘදුකාංග හෝ මෙහි දැක්වේ .

"නිදහස් දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පද්ධතිය" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.