ප්‍රවර්ගය:තාරකා විද්‍යාඥයන් විසින් කළ සොයා ගැනීම්

විකිපීඩියා වෙතින්

This is a category for discoveries by specific amateur or professional astronomers. For asteroid discoveries, the assigned alphabetic name should be used as the sortkey. Otherwise, the asteroid's provisional designation should be used. For example:

  • 24899 Dominiona would use [[Category:Discoveries by Christopher Aikman|Dominiona]].
  • (7641) 1986 TT6 would use [[Category:Discoveries by Milan Antal|1986 TT6]].
  • 2007 WD5 would simply use [[Category:Discoveries by Andrea Boattini|2007 WD5]].

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.