ප්‍රවර්ගය:උපත්-මරණ-යළිඋපත් දෙවිවරු

විකිපීඩියා වෙතින්

Gods depicted as dying-and-rising deities, deities who die and are then resurrected.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"උපත්-මරණ-යළිඋපත් දෙවිවරු" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.