ප්‍රවර්ගය:අවධානය යොමු කළයුතු අංකුර ලිපි නිවේදන සැකිලි

විකිපීඩියා වෙතින්


  • B: a template with a broken (non-existent) image
  • C: a template without a Category defined
  • D: a template without any kind of Description, i.e. subject, article and qualifier are all undefined
  • E: a template with an Erroneous name parameter
  • I: a template using the imagealt parameter
  • N: a template using one or more Non-existent categories
  • S: ප්‍රවර්ගයේ නම "පිළිබඳ අංකුර ලිපි" ලෙස අවසන් නොවන (stub)
  • W: a template Without a name parameter defined

"අවධානය යොමු කළයුතු අංකුර ලිපි නිවේදන සැකිලි" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 59 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 59 ද වෙති.

N