ප්‍රකෘති සංඛ්‍යා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මිලියනය යනු දස-ලක්ෂයකි.

මිලියනය = 1,000,000

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රකෘති_සංඛ්‍යා&oldid=151852" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි