පලොඹේ දිස්ත්‍රික්කය, මලාවි

විකිපීඩියා වෙතින්
Location of Phalombe District in Malawi
මලාවි හි Phalombe දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටීම

පලොඹේ යනු මලාවි හි දකුණු කලාපයේ පිහිටි දිස්ත්‍රික්කයකි . අගනුවර පලොඹේ වේ. දිස්ත්‍රික්කය 1,394 ක ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි කි.මී. ² සහ 231,990 ජනගහනයක් ඇත.

ජනවිකාසය[සංස්කරණය]

2018 මලාවි සංගණනය වන විට, ජනවාර්ගික කණ්ඩායම අනුව ෆාලොම්බේ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනගහනය බෙදා හැරීම පහත පරිදි විය: [1]

 • 94.8% ලොම්වේ
 • 3.4% න්යාන්ජා
 • 0.5% චේවා
 • 0.4% යාඕ
 • 0.3% මංගංජා
 • 0.2% එන්ගෝනි
 • 0.1% තුඹුක
 • 0.1% සේන
 • 0.1% ටොන්ගා
 • 0.0% න්කොන්ඩේ
 • 0.0% ලැම්බියා
 • 0.0% සුක්වා
 • 0.0% වෙනත් අය

රජයේ සහ පරිපාලන අංශ[සංස්කරණය]

පලොඹේ හි ජාතික සභා මැතිවරණ කොට්ඨාස පහක් ඇත:

 • පලොඹේ - මධ්‍යම
 • පලොඹේ - නැගෙනහිර
 • පලොඹේ - උතුර
 • පලොඹේ - උතුරු නැගෙනහිර
 • පලොඹේ - දකුණ

2009 මැතිවරණයෙන් පසු මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශ සියල්ලම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රගතිශීලී පක්ෂයේ සාමාජිකයින් විසින් හිමිකරගෙන ඇත. [2]

යොමු කිරීම්[සංස්කරණය]