පරිශීලක සාකච්ඡාව:Mithila Madawa

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සාදරයෙන් පිළිගනිමු!![සංස්කරණය]

විකිපීඩියාවට සාදරයෙන් පිළිගනිමු, මිථිල මාධව! ඔබගේ දායකත්වයට ස්තූතියි. මම ටිකක් සංස්කරණය කරන්න යන අතර මම කාලයක් තිස්සේ විකිපීඩියාව සංස්කරණය කරමින් සිටිමි.

සාදරයෙන් පිළිගනිමු පෝකර් මේසයට, ඔබට මා සමඟ කාඩ් සෙල්ලම් කිරීමට කැමතිද? Face-smile.svg

ඔබගේ අදහස් පහත පළකරන්න[සංස්කරණය]

අනුරාධපුර රාජධානිය ලිපිය[සංස්කරණය]

අනුරාධපුර රාජධානිය ලිපියේ මම පොඩි වෙනසක් කළා. ඒ ක්‍රමය හොඳ නැද්ද? --Lee (talk) 16:26, 30 ජූනි 2020 (යූටීසී)