පරිශීලක සාකච්ඡාව:Malika.IRQUE.UOC

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල විකිපීඩියාවට සාදරයෙන් පිළිගනිමු! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:26, 26 මැයි 2010 (යූටීසී)