පරිශීලක සාකච්ඡාව:Joy (usurped)~siwiki

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සාදරයෙන් පිළිගනිමු![සංස්කරණය]

Ayubowan.png Joy, විකිපීඩියාවට ඔබව පිළිගනිමු! Wikipedia-logo.png

 ශ්‍රී ලංකාව සබැඳි ලිපියක් තුලින් ඔබගේ දායකත්වයන්ට ස්තුති ප්‍රණාමය පුදකරන අතර, එය විසින් විකිපීඩියායෙහි අගය වැඩිකිරීමටද එය වඩාත් තොරතුරු දක්වන්නක් කිරීමටද ඉවහල් වූ බව දන්වා සිටිමු.
විකිපීඩියාව භාවිතා කිරීම ඔබ හට සතුට දනවන්නක් බව ද තවත් අමතර දායකත්ව සැපයීමට ඔබ තීරණය කරනු ඇති බව ද අපගේ ඒකායන බලාපොරොත්තුවයි.

As a contributor to  ශ්‍රී ලංකාවn articles, you may like to connect with other Sri Lankan Wikipedians through WikiProject Sri Lanka, a group dedicated to improving Wikipedia's coverage of topics related to Sri Lanka, and take a look at the various activities we are engaged in.

If you decide that you need help, check out Wikipedia:Where to ask a question, ask me on my talk page, or write {{helpme}} on your talk page and ask your question there. If you have a question related to a Sri Lankan article, you can view a list of members of WikiProject Sri Lanka by clicking here and ask any of us a question. We will always be glad to help.


Here are some more resources to help you as you explore and contribute to the world's largest encyclopedia...

Getting help:

Finding your way around:

Need help?

How you can help:

Additional tips...

  • කරුණාකර sign ඔබේ පණිවුඩ සාකච්ඡා පිටු මත with four tildes(~~~~). මෙය will automatically insert your "signature" (your username and a date stamp). Or use the Button sig.png button, on the tool bar.

  • Please do your best to always fill in the සාරාංශ සංස්කරණය field. This is considered an important guideline in Wikipedia. Even a short summary is better than no summary.
  • If you would like to play around with your new Wiki skills the Sandbox is for you.


සුභ ප්‍රාර්ථනා! SFriendly.gif -- තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 05:21, 3 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

ඔබගේ ගිණුම යළි නම් කෙරේවි[සංස්කරණය]

08:12, 20 මාර්තු 2015 (යූටීසී)

Renamed[සංස්කරණය]

11:02, 19 අප්‍රේල් 2015 (යූටීසී)